Privacy

Alle op de BackWerk-website geregistreerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor het aangegeven doel opgeslagen, verwerkt en gebruikt. BackWerk NL B.V. verzekert dat alle verzamelde persoonlijke gegevens conform de geldige privacy-bepalingen vertrouwelijk worden behandeld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteitvoor de eigenaar van de website op te stellen en andere diensten aan te bieden die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden verschaffen indien dit wettelijk is verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U verklaart zich hiermee akkoord dat Google of de ondernemingen die aan haar gelieerd zijn, informatie over uw gebruik van deze service (incl. en zonder beperking ook van de klantgegevens) opslaat en gebruikt ten behoeve van het ter beschikking stellen van webanalyse- en trackingdiensten, voor zover dit plaatsvindt in het kader van de voorwaarden van Google’s Privacy Policy (die kunt vinden onder http://www.google.com/privacypolicy.html of onder elke andere, op een later tijdstip hiertoe door Google aan te geven URL). Google verplicht zich om deze informatie niet aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Google (i) uw toestemming heeft; (ii) er vanuit gaat dat zij wettelijk daartoe verplicht is of er op kan vertrouwen dat een dergelijke openbaarmaking redelijk en noodzakelijk is om de rechten, het eigendom en/of de veiligheid van Google, haar gebruikers of het publiek te beschermen; of (iii) deze informatie onder bijzondere omstandigheden aan derden ter beschikking stelt, om taken in opdracht van Google (bijv. afrekeningstaken of het opslaan van gegevens) onder strikte beveiliging van de informatie tegen het anderszins gebruiken dan door Google is opgedragen, uit te voeren. Indien dit plaatsvindt, dient contractueel te worden vastgelegd dat deze derden verplicht zijn om deze informatie alleen volgens de instructies, in overeenstemming met deze overeenkomst en voorzien van voldoende privacy- en beveiligingsmaatregelen, te verwerken.

U kunt de registratie door Google Analytics tegengaan door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt:
Google Analytics deaktivieren
U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
Meer informatie over Google Analytics vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.